دومین نمایشگاه فروش محصولات دانش بنیان


همزمان با نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی برگزار می گردد در این نمایشگاه بری شرکت های دانش بنیان و فناور فضای مناسبی جهت فروش محصولات فناورانه اختصاص داده خواهد شد