عنوان زون:نوآوری و فناوری صنایع نساجی و پوشاک
مسئول زون جانشین زون
نام ونام خانوادگی:مهندس پروینی

شماره تماس:09143008266

سمت/ سازمان:رئیس انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی
نام و نام خانوادگی:فرشته قاسمی

شماره تماس: 09148899070

سمت/سازمان انجمن نساجی استان آذربایجان شرقی
توضیحات زون:
در این زون فقط طرحهای آماده تجاری سازی ( نه ایده و نه فروش )مستقر خواهند شد. و در واقع چهار ضلع ذیل در این زون در کنار هم قرار گرفته و بین آنها تعامل ایجاد می شود.
1-طرف عرضه: فناوران و متخصصان که طرح فناورانه بیاورند.
2-طرف تقاضا: مشتریان بالقوه فناوری از سازمانهای ذی ربط دولتی یا شرکت تولیدی خصوصی
3-سازمانها و نهادها، صندوقهای حمایتی ذی ربط موضوع برای معرفی سیاست ها و برنامه های حمایتی و ایجاد تعامل با فناوران و پاسخ به سوالات آنان.
4- بازدید کنندگان مرتبط با موضوع و پیگیری حضور آنها ( برگزاری تورهای بازدید ویژه)
چگونگی ثبت نام:

برای ثبت نام در این بخش با مراجعه به آدرس www.rinotex.ir/Forms/Register.aspx و تکمیل اطلاعات بر اساس نوع شخص می توانید طرح یا طرح های خود را بر اساس شرایط و راهنمای موجود در سامانه ثبت و در نمایشگاه جشنواره پس از پرداخت هزینه مصوب حضور یابند.

پوستر نمایشگاه

دانلود پوستر