نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری برگزار می گردد.

اولین دوره برگزاری نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی به سال 1384 تحت عنوان نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران Hi-tech و با حضور 159 طرح فناورانه برگزار شد.

دومین نمایشگاه با عنوان نمایشگاه فناوری نو و پیشرفته ایران پس از یک وقفه 9 ساله در سال 1393 با حضور تقریبی حدود 600 طرح فناورانه با روی کار آمدن دولت تدبیرو امید برگزار گردید.

سومین نمایشگاه با بازنگری در اهداف با رویکرد توسعه و تجاری سازی به صورت بخش به بخش حوزه های مختلف فناوری در سال 1394 برگزار گردید در این دوره از نمایشگاه بیش 970 طرح فناورانه (70 طرح خارج استانی) حضور داشته و بخش جشنواره در این دوره با رویکرد جدید و با مشارکت تیم اعزامی از معاونت علمی و فناوری در 3 مرحله برگزار گردید.

چهارمین نمایشگاه در سال 1395 با حضور بیش از 1500 طرح برگزار گردید در این نمایشگاه طرح ها در 3 سطح ایده، توسعه و تجاری سازی و فروش تفکیک و تلاش گردید کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت اینترنتی اختصاصی انجام گردد در این دوره برای اولین بار 24 طرح از خارج کشور حضور یافتند.

پنجمین نمایشگاه (1396) در جهت برندسازی در سطح ملی و بین المللی با تغییر نام به نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی  رینوتکس (RINOTEX2017) و با رویکرد دریافت هزینه جهت افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه شکل گرفت در این دوره 26 رویداد همزمان با مشارکت ذی نفعان حوزه های مختلف برگزار گردید در این دوره دبیرخانه نمایشگاه موفق به جلب توجه مسوولین دولتی و بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر در برگزاری این نمایشگاه گردید به گونه ای که جوایز 3 نفرات برتر از 15 نفر برگزیده جشنواره توسط یکی از کارآفرینان استان تقبل و پرداخت گردید.

ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX2018) با رویکرد «تجاریسازی فناوری، معرفی نیازهای فناورانه کشور در شرایط تحریم به فناوران حاضر در نمایشگاه و بهره گیری از ظرفیت همکاری تنگاتنگ نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی» شکل گرفت. حضور گسترده وزارت دفاع، وزارت علوم و استقبال گسترده مقامات ملی و استانی نشان از ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه داشت. ایجاد بستری مناسب برای حضور شرکت های دانش بنیان و برگزاری 28 رویداد مهم، تورهای صنعتی و همچنین تسهیل در فرآیند ثبت نامی، دریافت الکترونیکی گواهی نامه های حضور در نمایشگاه و اسکان کامل فناوران از تلاش های ستاد اجرایی این نمایشگاه بود.

هفتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی- (RINOTEX2019) در سال 1398 در چهار بخش: ایده های فناورانه و طرح های استارتاپی، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه و در 18 زون تخصصی برگزار گردید.

نمایشگاه رینوتکس 2020 امسال نیز در 17 زون تخصصی و در چهار بخش مثل سال قبل از تاریخ 22 لغایت 25 آبان ماه سال جاری با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و در محیطی کاملا ایمن در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد. (آمار وضعیت نمایشگاههای پیشین در جدول ذیل همین مطلب آورده شده است).

 

ویژگی ها و وجوه تمایز نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی

 • تمرکز بر تجاری سازی فناوری
 • زون بندی تخصصی نمایشگاه و امکان دسترسی مشتریان و مصرف کنندگان فناوری به فناوران و امکان ایجاد ارتباط و تعاملات شبکه ای در حوزه مرتبط
 • تلاش ویژه برای حضور مشتریان فناوری (صنعتگران و سرمایه گذاران و مدیران شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی مصرف کننده فناوری) ازکل کشور
 • ارزش گذاری به عناصر اجرایی و اقتصادی در داوری و ارزیابی طرح ها
 • حضور نمایندگان صندوق های سرمایه گذاری و سازمان های حمایتی در جوار نمایشگاه و امکان آشنایی فناوران با حمایت های آن سازمان ها
 • حضور شتاب دهنده های حوزه فناوری و امکان تعامل ایشان با فناوران و جذب سرمایه گذار برای طرح ها
 • حضور تشکل های تولیدی و سازمانهای مصرف کننده فناوری برای معرفی نیازهای فناورانه خود و ایجاد ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت
 • حضور مشاوران حوزه کسب و کار دانش بنیان در جوار نمایشگاه و امکان بهره گیری از نظرات ایشان
 • تلاش مستمر بعد از ایام نمایشگاه برای معرفی طرحهای فناورانه حاضر در نمایشگاه به سرمایه گذاران
 • وجود بخش نیازمندی های فناورانه

 

مزایای شرکت در نمایشگاه و جشنواره

 • امکان معرفی و عرضه پروژه یا محصول فناورانه به بازار هدف و احتمال فروش
 •  آشنایی با نهادها و مؤسسات حمایتی از کسب و کارهای دانش بنیان
 •  احتمال دستیابی به جایزه جشنواره
 • امکان آشنایی و تعامل با شبکه فناوران و کسب و کارهای مرتبط
 • -  استفاده از کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی
 • -  تعامل با فناوران و صاحبان شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه
 • -  امکان آشنایی با مسئولین ارشد و ذی ربط
 • - امکان آشنایی فناوران و صاحبان ایده با چالش ها و نیازمندی های بخش های تولید، صنعت و خدمات

 

اهداف نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی

 • کمک به تجاری‌سازی فناوری‌ها
 • بسترسازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری تا کسب‌وکار
 • شناسایی و معرفی نوآوری‌ها و اختراعات فناورانه و طرح‌ها و ایده‌های دانش‌محور
 • معرفی توانمندی پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی نمودن آنها
 • معرفی نیازمندی‌های فناورانه نهادها، دستگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی
 • ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی
 • گسترش همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی
 • ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار با نخبگان علمی و فناوری و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان
 • جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان
 • افزایش صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان

 

جدول آمار نمایشگاه و جشنواره های پیشین

عنوان

اولین

دومین

سومین

چهارمین

پنجمین

ششم

هفتم

تعداد طرح واصله به نمایشگاه

159

593

973

1713

1732

1612

3222

تعداد طرح خارج از استان72

597

354

433

456

تعداد طرح خارج از کشور0

24

20

11

7

تعداد طرح برتر منتخب جشنواره


15

9

9

15

11

20

تعداد تفاهم نامه و قرارداد منعقده


40

125


32

28

211

تعداد کارگاه آموزشی و نشست های تخصصی26

28

26

28

27

بازدید مقامات ملی6


67

29

50

تعداد کل بازدید کننده عمومی10000

20000

80000

50000

100000

کشور هاو نهاد های بین المللی شرکت کننده1

6

10

6

2

نیازمندی های فناورانه

-

-

-

-

-

175

325

  

logo