بیانیه اختتامیه کمیته فنی، ارزیابی و نظارت ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی-تبریز-1397
دانلود بیانیه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo