پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا ویروس

کلیه پژوهشگران و فناوران محترم:

پیرو تصمیمات متخذه  مورخه 18/1/99  از سوی دبیرکل محترم شورای عالی عتف و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب اقای دکتر مسعود برومند ، مقرر گردید در راستای حمایت و پشتیبانی از پژوهش‌های ملی و بین‌المللی مبارزه با ویروس کرونا و پیامـدهای اقتصادی و اجتماعی شـیوع آن، شبکه ابررایانش ملی تحت نظر دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تمامی پژوهش‌های ملی و بین‌المللی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شیوع آن، حمایت و پشتیبانی محاسباتی نماید.

در این جهت و به منظور ایفای نقش ملی و منطقه‌ای، این شبکه بر اساس مأموریت در نظرگرفته شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغز.افزاری خود را در اختیار پژوهش‌های مرتبط با موضوع ویروس کرونا قرار می‌دهد.

بدین‌وسیله از کلیه پژوهشگران و فناورانی که به هر نحوی برای یافتن دارو و درمان و یا رفع مشکلات ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا نیاز به انجام محاسبات و شبیه‌سازی‌های پیشرفته دارند، دعوت می‌شود تا درخواست‌های خود را به سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی ارسال فرمایند. این درخواست‌ها در اسرع وقت در اختیار  معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته و با اولویت بالا امکانات محاسباتی موجود این شبکه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

امید است که با تلاش دانشگاهیان، پژوهشگران و فناوران کشور و همراهی مردم و مسئولان بتوان هر چه سریع‌تر در مبارزه با ویروس کرونا پیروز شده و اعضای شبکه ابررایانش ملی نیز بتوانند در راستای شکست این ویروس مشارکت نموده و به نقش و رسالت ملی خودعمل نمایند.

آدرس: تبریز انتهای خیابان فروغی، فلکه همافر ، سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

شماره تماس: 33202451

ایمیل: Tabriz.coridor@gmail.com

فکس: 33202895