با هماهنگی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی میزان 70 درصد از هزینه های غرفه تا سقف 50 میلیون ریال و در قالب حمایت های بلاعوض صندوق از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی طبق فرآیند زیر به ایشان عودت داده خواهد شد.

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo