به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در نشست مشترک با هیأت فناوری کشور اتریش، اظهار کرد: قرارداد همکاری مشترک بین مؤسسه فناوری اتریش (AIT) و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در حوزه قطعه‌سازی خودرو تبریز اقدام ارزشمندی است که با ادامه آن می توانیم به دستاورد های ییشتری برسیم.

ادامه

مهندس فرزین مقدم جانشین مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در ششمین جلسه هماهنگی نمایشگاه ششم از دبیران کمیته خواستار شد راهکار های خود را جهت کنترل هزینه های نمایشگاه پیش رو ارائه دهند

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo