در راستای  تصمیم گروه کاری اقتصاد دیجیتال  اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، شرکت ها میتوانند محصول یا خدمت مرتبط با اقتصاد دیجیتال ،پروژه های در حال انجام و طرح های آتی در این رابطه و نیز محصولات  و خدمات حاصل از این پروژه ها را در اسرع وقت جهت گنجاندن آن مجموعه در برنامه های حمایتی  وتسهیلاتی  به این سازمان ارسال نمایند تا این سازمان با هماهنگی لازم موجبات تسریع در پیشرفت وارتقاء  پروژه های اقتصاد دیجیتالی گردد.
ایمیل: tabriz.coridor@gmail.com
شماره تماس: 04133202451