به اطلاع آن دسته از فناوران که اقدام به تکمیل ثبت نام خود نکرده اند می رساند، در صورت عدم اقدام به موقع درخواست آن ها جهت حضور در نمایشگاه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ادامه

استاندار آذربایجان شرقی خواستار معرفی الگوهای موفق طرح های تجاری سازی شده در نمایشگاه های نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX در طول پنج نمایشگاه گذشته شد و گفت: امسال شاهد برگزار ششمین دوره از این نمایشگاه با نگاهی همه جانبه هستیم و انتظار داریم الگوهای موفق در این نمایشگاه معرفی شده و تجربیات خود را به جوانان انتقال دهند.

ادامه

بمنظور هماهنگی و بررسی وضعیت موجود ثبت نام کنندگان و نیز ارتباط زونهای تخصصی با کمیته های اجرایی نمایشگاه ششم نشستی با حضور دکتر علی جهانگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی و دبیراجرایی ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (Rinotex2018) در محل منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی برگزار شد.

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo